Ekonomi

Türkiye 20 yılda 255 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti

Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Uyum Komisyonu (YOİKK) toplantısı tamamlandı.

Yılmaz, görüşmenin ardından geniş bir gündemin ele alındığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmaları aktarırken, “20 yılda 255 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektik. Cari açığımızın yaklaşık yüzde 41’ini bu kaynaktan finanse ettik. Cari hesabı düşürme gayreti içindeyiz. Öte yandan cari açığı daha sağlıklı kaynaklardan finanse etmek zorundayız, aynı anlamı taşıyor.” açıklama yaptı.

Eylül ayının sonunun prestijiyle kısa ve orta vadeli bir eylem planının ortaya çıkacağını kaydeden Yılmaz, yeni yatırım fırsatlarının geliştirilmesinin değerli bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Kısa vadeli ve orta vadeli olarak ayırıyoruz. Hukuki, idari, teknik ve süreç güzelleştirme süreçleri altında toplayacağız. Eylül ayı sonuna kadar Yönlendirme ve Teknik Kurullarımızı Sanayi Bakanlığı ile uyumlu bir şekilde yürüterek aksiyon planı ortaya koyacağız. Meclis açılmadan Eylül ayı sonunda kısa ve orta vadeli eylem planımız açıklanacak. 6 ayda bir görüşmemiz gerekiyor ama 3 ay sonra YOİKK toplantısı yapıp çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz. Finansmana erişim konusu her toplantıda olduğu gibi YOİKK toplantısında da gündeme getirildi.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN DİĞER KONULAR

Verilerin paylaşımına ilişkin daha fazla düzenlemeye ihtiyaç olduğu öne sürüldü. Bu bahislerin daha fazla düzenlemeye ihtiyacı var.

Avrupa Birliği (AB) ile uyum ele alındı. AB ile uyum çerçevesinde uluslararası şirketlerle paylaşmamız ve çalışmamız gerekiyor.

Yatırımlarda finansmana erişim en değerli konulardan biri olarak nitelendirildi.

Daha çok sanayi bölgesi nasıl yapılır konusu gündeme geldi. Tarım toprağına zarar vermeyecek ve su potansiyeline dikkat edilerek çalışmalar yapılacak.

Yatırım yeri fırsatlarının gerçekleştirilmesi değerli bir konudur. Sanayiye tahsis edilen arazi AB ülkelerinin oldukça altındadır.

İhracatı artırıcı ve döviz kazandırıcı hizmetler son derece değerlidir. Reeskont kredilerine yönelik takviye artırılarak Eximbank’ın daha da güçleneceği konuşuluyor.

Gümrük süreçlerine uyum konusu ele alındı. Gümrük birliği düzenlemelerine uyum konuları ele alındı. Gümrük süreçlerinin güzelleştirilmesi adına süreçlerin kolaylaştırılması değerli bir konudur.

İş mevzuatında yer alan çeşitli düzenlemeler söz konusu konuların başında gelmektedir. Kısa ve orta vadeli meseleleri halletmek söz konusudur.

Katma değerli üretim için Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi ele alındı.

Yabancı çalıştırma konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıldı. Patronların ihtiyaçları da dikkate alınacaktır.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi değerli bir konu haline geldi. Girişimciliğin çeşitli finansal araçlarla gelişimi ve sermaye piyasalarının etkinliği ele alındı.

Yeşil dönüşümde emisyon ticaretinin kurulması istişarelerle olgunlaştırılacak ve en pratik şekilde çözülecek.

Dijital dönüşüm için başta 5G olmak üzere bir dizi yeni çalışma ortaya çıktı.

Demiryollarında hızlı iyileştirmeler yapılacak. Demiryolları ile liman bağlantıları kurulacaktır.

Özellikle İstanbul’da afete hazırlık çalışmalarının hızlanması ön plana çıktı.

Son iki yılda iyileştirdiğimiz endekste ülkemizi daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yatırımcıların önemsediği iyileştirmeler üzerinde çalışıyoruz.

Bir yandan enflasyonla mücadele güçlü bir şekilde sürdürülürken, diğer yandan büyüme, yatırım ve istihdam odaklı politikalar yürütülecek.

Sadece büyük işletmeleri değil KOBİ’leri ve sadece metropolleri değil tüm ülkeyi içine alan bir bakış açısıyla hareket edeceğiz.

Yatırımlar arttıkça genel refah olarak bu gündeme gelirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu